Minerální a melasové lizy

SOLSEL

Je solný liz. Je vhodný pro všechny kategorie hospodářských zvířat a lesní zvěř. 

SOLSEL EXTRA

Je minerální liz. Je vhodný pro všechny kategorie hospodářských zvířat a lesní zvěř. Díky svému složení dodává minerální liz do krmné dávky 1/3 potřeby minerálních látek.

SOLSEL UNIVERSAL

Je minerální liz bez mědi, je tudíž vhodný tam, kde je kladen požadavek na nízký obsah mědi (chov ovcí).

SELFID®

Je minerální liz s vysokým obsahem selenu, přičemž 50 % je přítomno v organické formě.

PREGSEL®

Je minerální liz s vysokým obsahem selenu a mědi. Je vhodný zejména pro mladý skot a pastevní chov skotu.

SELFID OVIS

Je minerální liz s vysokým obsahem Se v organické formě a minimálním obsahem Cu.

Kamenná sůl

Krmná kamenná sůl je přírodní kamenná sůl v podobě větších bloků (2-10kg), určená pro hospodářská zvířata na pastvinách i lesní zvěř v honitbách.

Bližší informace k jednotlivým výrobkům najdete v následujících dokumentech