FIDES AGRO

FIDES AGRO, spol. s r. o. vznikla bez jakékoli účasti cizího kapitálu či nabytí majetku pomocí privatizace v roce 1995.

Vyrábíme a dodáváme kompletní krmné směsi pro všechny kategorie hospodářských zvířat ( telata, skot, selata, prasata, koně, ovce, kozy, drůbež atd.) Vlastní výrobu zaměřujeme především na minerálně vitaminové směsi a premixy, mléčné krmné směsi, medikované krmné směsi, minerálně vitamínové směsi pro ekologické hospodaření certifikované KEZ a novinkou je náš hobby program FIDmix pro drobnochovy a malochovy hospodářských zvířat a pro zvířata domácí ( koně, ovce, drůbež, psi, holubi, králíci, exotické ptactvo). Doplňkovým sortimentem jsou prestartery pro selata, startery pro telata, doplňkové krmné směsi pro dojnice a další krmné suroviny doplňkové látky, např. minerální a melasové lizy.

Naše krmné směsi dodáváme i pytlované, krmiva FIDMix i v malospotřebitelském balení, dodáváme distributorům, velkoodběratelům i maloodběratelům. Na základě smluvní dohody zajišťujeme i jejich dopravu. Pro naše zákazníky zajišťujeme poradenskou činnost ve výživě a chovu zvířat, rozbory a hodnocení krmiv.

 

FVE - FIDES AGRO, SPOL. S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: FVE-FIDES AGRO, spol. s.r.o.
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0013241

V rámci projektu dojde k instalaci fotovoltaické elektrárny, která zajistí úsporu nakupované elektrické energie. Společnost bude schopna vyrábět svou vlastní elektrickou energii, která pochází z obnovitelných zdrojů. Díky tomu dojde ke snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší.

 

logo op pik MPO logo