Pro ekologické zemědělství

Naše společnost se dlouhodobě věnuje ekologickému zemědělství, ve kterém vidíme budoucnost a fandíme mu. Jako akcionář zemědělského podniku SVRATECKO, a.s., jsme se zasadili o přechod do systému ekologického zemědělství. Na základě dlouholetých praktických zkušeností s výživou prasat a skotu jsme schopni zajistit kvalifikované poradenství v ekologických chovech. V průběhu minulých let společnost vyvinula řadu výrobků určených speciálně pro podniky hospodařící tímto způsobem.

Pro skot

Koncentrát Bio

Slouží k doplnění těžko dostupných NL v ekologickém zemědělství ve výživě skotu. Dále doplňuje potřebu mikroprvků a makroprvků.

VAMAG B, STANDARD B, SELMAG B, MONOPHOS 80B (minerální směs pro jednotlivé kategorie skotu), PETATEL B 

STARFID B

 

Pro prasata

Universal SAS

Minerální krmivo, určené pro doplnění minerálních látek a vitaminů do kompletních krmných směsí pro prasata.

 

Pro ovce, kozy

STARFID® B

Startér pro zabezpečení výživy mláďat přežvýkavců. Díky chutnosti je zvířaty velmi dobře přijímán.

KABIR® B

Minerální krmivo pro ovce.

STARFID J B

Startér určený pro zdárný odchov jehňat.

Pro ekologické zemědělství