Pro prasata a drůbež

Sortiment je koncipován pro pokrytí požadavků všech typů odběratelů. Jednotlivé řady výrobků jsou promyšleny a sestaveny tak, aby uspokojily soukromé farmáře, zemědělské podniky s vlastními míchárnami krmných směsí, specializované podniky s tekutým i suchým systémem krmení i výrobny krmných směsí, které používají koncentrované premixy doplňkových látek, eventuálně požadující premixy na míru.

Sortiment pro prasata

Minerálně vitaminové směsi následujících skupin:

  • pro selata: výrobky řady START  
  • pro chovné kategorie: výrobky řady AMISUR
  • pro výkrm prasat: výrobky řady TARAMIN, UNIVERSAL 
  • pro ekologické chovy: UNIVERSAL SAS
  • farmářský program směsí s 5% dávkováním: řada Petamin® A1, CDP, KPK, KPB, ČOS a jejich varianty...

Premixy pro prasata:

  • řada premixů s aminokyselinami - PRESUS s dávkováním 0,3 - 0,5 %
  • premixy s 0,3% a 0,2% dávkováním bez aminokyselin
  • premixy kalkulované na základě požadavků zákazníků

Prestartéry a MKS pro selata

Tvoří řadu směsí plynule na sebe navazujících, podporujících zdravý odchov selat. Volba určitého krmiva záleží na konkrétní situaci v chovu.

 

Sortiment pro důbež

PETAGAL®, GALIMIX®, BROMIX®

PETAGAL® – farmářský program, program pro ekologické chovy

GALIMIX® – premixy a MVS pro odchov drůbeže a nosnice

BROMIX® – premixy a MVS pro výkrm drůbeže

Bližší informace k jednotlivým výrobkům najdete v následujících dokumentech

Prasata