Realizované projekty

MODERNIZACE ZPRACOVATELSKÉHO PROVOZU

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem jsou investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů.

Název projektu: MODERNIZACE ZPRACOVATELSKÉHO PROVOZU
Číslo projektu: 16/003/0421B/564/002243

Zhodnocení projektu: Pomocí této investice došlo k potřebnému navýšení skladovacích kapacit a razantnímu zlepšení skladovacích podmínek vstupních surovin, tzn. k celkovému zlepšení kvality výsledného produktu. Došlo také ke snížení nákladů na přepravu surovin do výroby a výrazného zvýšení bezpečnosti osob při výrobě krmných směsí.

Logo EULogo MZCR

 

FVE - FIDES AGRO, SPOL. S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: FVE-FIDES AGRO, spol. s.r.o.
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0013241

V rámci projektu dojde k instalaci fotovoltaické elektrárny, která zajistí úsporu nakupované elektrické energie. Společnost bude schopna vyrábět svou vlastní elektrickou energii, která pochází z obnovitelných zdrojů. Díky tomu dojde ke snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší.

 

 

MODERNIZACE ZPRACOVATELSKÉHO PROVOZU 3. ETAPA

je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů.

Název projektu: MODERNIZACE ZPRACOVATELSKÉHO PROVOZU 3. ETAPA
Číslo projektu: 19/008/0421b/564/00306

Zhodnocení projektu: V rámci projektu došlo k navýšení nedostačujících skladových kapacit, zlepšení podmínek skladování surovin a hotových výrobků, zkrácení dopravních tras a možnosti skladování více druhů volně ložených surovin. Díky pořízení nové laboratorní techniky je zajištěna lepší, rozšířená analýza vstupních surovin a hotových výrobků. Tím se zabezpečila přesnější kontrola jakosti a nově služba kontroly krmiv pro zákazníky. 

Logo EULogo MZCR

 

MODERNIZACE ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU FIDES AGRO, SPOL. S R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů.

Název projektu: MODERNIZACE ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU FIDES AGRO, SPOL. S R.O.
Číslo projektu: 20/010/0421b/564/001621

Zhodnocení projektu: Náplní projektu je modernizace výrobního provozu v Šardicích, nákup nákladního automobilu a paletizačních vozíků. V rámci výrobní haly došlo ke snížení nákladů na pracovní síly a snížení podílu manuální práce zaměstnanců. Zdokonalením a zefektivněním systému balení se zvýšila kvalita produktu (trvanlivost, zamezení mikrobiální kontaminace) při dlouhodobém skladování a transportu. Modernizace umožnila rozšíření laboratorních prostor, které jsou předpokladem pro robustnější vstupní a výstupní kontrolu jakosti. 

Logo EULogo MZCR

 

MODERNIZACE VE FIDES AGRO, SPOL. S R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů.

Název projektu: MODERNIZACE VE FIDES AGRO, SPOL. S R.O.
Číslo projektu: 21/012/0421b/564/000709

Zhodnocení projektu: Náplní projektu je navýšení nedostatečných skladových kapacit a zlepšení podmínek skladování surovin a hotových výrobků. V rámci projektu dále došlo k opravě části střech výrobní haly a tím ke snížení rizika zatékání a zhoršení hygienických podmínek ve výrobě. Rovněž došlo k vytvoření prodejního místa v administrativní budově a vytvoření podmínek ke zkrácení dodavatelského řetězce. Součástí projektu bylo také zlepšení bezpečnosti pracovníků při vykládce instalací nájezdového můstku.

 

Logo EULogo MZCR

 

ENERG. ÚSPORY VÝMĚNOU VÝROBNÍ TECHNOLOGIE, OSVĚTLENÍ A ZDROJE TEPLA, FIDES AGRO

je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: ENERG. ÚSPORY VÝMĚNOU VÝROBNÍ TECHNOLOGIE, OSVĚTLENÍ A ZDROJE TEPLA, FIDES AGRO
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026132

Projektem dojde ke zlepšení energetických vlastností budovy v areálu společnosti. Projekt zahrnuje výměnu výrobní technologie, instalaci LED osvětlení a výměnu zdrojů tepla. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.