Zásady mléčné výživy telat

  1. Nemá cenu používat méně stravitelné suroviny do mléčných krmných směsí a tím energii ředit. Je třeba rozlišit, které suroviny patří do slezu telete k zajištění základních živin a které do předžaludků k jejich rozvoji. Rozlišit tedy mezi surovinami enzymaticky a bakteriálně trávenými.
  2. Kombinace nízké dávky cca 4 litry MKS a startéru je vždy nedostatečná u malých telat, v případě vlhké zimy i u telat větších.
  3. Tele je fyziologicky uzpůsobeno na trávení mléka. Mléčné krmné směsi by tedy měly být složeny převážně z mléčných surovin.

Z přednášky MVDr. Ivo Paulíka