Minerálně vitaminové směsi a premixy pro skot

Základní požadavky na výrobu minerálních krmiv pro skot lze shrnout do několika okruhů:

 1. Zákonem stanovené podmínky pro výrobu, technologie a použité suroviny, jehož požadavky musí splnit každý výrobce.
 2. Podmínky dané certifikací ISO 9001, 14001 a HACCP, které přinášejí vyšší požadavky na výrobce a dodavatele. V provozech můžete vidět různou úroveň pořádku, od něčeho, co se pořádkem nazvat nedá, až po provozy připomínající výrobu léků. Není třeba chválit sami sebe. Máte možnost nás navštívit a přesvědčit se, jakou technologií a v jakém prostředí jsou Vaše krmiva vyráběna.

Podle našeho názoru musí standardní MVS splňovat několik základních požadavků:

 1. Pouze vysoce jakostní suroviny, a to z hlediska struktury, rozpustnosti, čistoty a využitelnosti.
 2. Dobrá a bezpečná technologie.
 3. Struktura, prašnost a balení zohledňující způsob použití (míchárny, krmení na žlab, krmení v TMR).
 4. Obsah makro, mikroprvků a vitamínů je nastaven tak, aby byl racionálně splněn požadavek na jejich dotaci. Naším cílem není vytvářet pseudovědecké studie na podporu prodeje drahých, fyziologicky nepotřebných a ekonomicky neopodstatněných komponentů.
 5. Receptury založené na znalosti prostředí, kontrole chovů a zpracovávání informací od chovatelů.
 6. Podkladem dobré práce je činnost poradců. Jednoduchá argumentace typu zinek = nohy nebo vitamín E = prevence mastitid neplatí absolutně. Poruchy zdraví, nízká produkční a reprodukční efektivita jsou polyfaktoriálního původu, od špatné práce, prostředí, krmení až po specificky účinné látky. Jednoduchý katalogový prodej s lacinými argumenty u zvířat a u skotu zvlášť, nefunguje.

Na základě analýzy Vašeho chovu a Vašich požadavků jsme schopni doporučit odpovídající druh minerálního krmiva.


Nabízíme:

Minerální směsi a premixy pro skot

 • suchostojné krávy a příprava na porod
 • s absorbentem mykotoxinů
 • s absorbentem amoniaku

Minerální směsi se speciálním určením

Minerální směsi a premixy pro vysokoprodukční dojnice, intenzivní odchov telat a výrobu krmných směsí

Minerální směsi s univerzálním určením

 • pro dojnice
 • pro telata
 • pro odchov jalovic

Minerální směsi s obsahem močoviny

Minerální směsi pro výkrm býků

Minerální směsi pro ekologické farmy