Drenčování krav je podání nápoje v době telení nebo těsně po něm. Drenče je možné rozdělit do dvou velkých skupin, první pro dobrovolné pití, vhodné pro podání těsně po otelení a druhé pro nucené podání sondou, vhodné především pro krávy s metabolickými poruchami. Tyto nápoje na rozdíl od první skupiny mohou obsahovat látky pro dojnice neatraktivní nebo nechutné. Samotné drenče je pak možné doplnit například o tekutý propylenglykol.

RUMIHELP XXL

Drenč pro napájení krav po otelení Rumihelp XXL je koncipován jako ,,energetický nápoj s ochranou jater". Jeho další funkcí je nastartování činnosti bachoru. Vzhledem k tomu, že základním požadavkem je dobrovolný příjem, byly použity pouze suroviny, které krávy velmi rády přijímají.

  • dodání pohotové energie
  • podpora rozvoje bachorové mikroflóry
  • kvasinkové kultury
  • prevence ztučnění jater
  • dobrovolný příjem

RUMILAC

Drenč pro podání sondou v případě metabolických poruch. Hlavní indikací pro nálev Rumilacu jsou dislokace slezu, ketóza, jednoduchá indigesce spojená se snížením činnosti bachoru nebo podezření na tyto poruchy. V případě ketózy můžete do nápoje přidat 300 ml propylenglykolu přesto, že obsah propionátu je většinou plně dostačující. Rumilac je dobré podávat vždy při regeneraci po prodělané metabolické poruše.

  • rychlá reakce při dislokaci slezu, ketóze a jednoduché indigesci
  • vytvoření bachorové matrace
  • obnovení činnosti bachoru
  • nahrazení ztrát elektrolytů
  • prevence ztučnění jater