Doplňkové krmivo pro dojnice a býky OPTILAC®

OPTILAC®, OPTILAC® SUPER, OPTILAC® MET

optilac fotoDoplňkové krmivo pro dojnice a býky OPTILAC® je primárně určené pro zkrmování dojnicím a býkům jako zdroj nebílkovinného dusíku ve formě dvou typů močoviny (obdukovaná a běžná), obohacené o zdroje rychle přístupné a využitelné energie a rozpustné vlákniny. Doplňkové krmivo je sestaveno s cílem sladit v bachoru zdroje dusíku a energie tak, aby byla tvorba mikrobiální biomasy co nejintenzivnější. Jednotlivé zdroje se uvolňují postupně a souběžně. Pro podporu maximálního růstu bachorové mikrofl óry je optimalizován obsah a forma síry v doplňkovém krmivu. Použití Optilacu®, Optilacu® Super a Optilacu® MET umožňuje navýšit objem kukuřičné siláže, vlhkého zrna a obilovin, tedy zvýšení dotace energie z vlastních zdrojů. Podávání močoviny ve směsi s jednoduchými i složitějšími cukry a dalšími doplňkovými krmivy neodporuje platné směrnici pro její používání v chovech. Pro použití v míchárnách krmných směsí i pro přímé použití v TMR vyrábíme a nabízíme 3 produkty: OPTILAC®, OPTILAC® SUPER a OPTILAC® MET.

Všechny výrobky obsahují močovinu, zdroje snadno využitelných cukrů a rozpustné vlákniny. Optilac® Super je navíc obohacen o zdroje makro a mikroprvků a vitamínů, Optilac® MET je doplněn o metionin.

Důvody pro krmení OPTILAC®:

  1. Úspora nakupovaných krmiv, především sojového extrahovaného šrotu.
  2. Snížení nákladů na krmný den.
  3. Nízká hladina NL především v travních senážích.
  4. Omezená zásoba senáží.
  5. Nutnost snížení dávky senáže z důvodu jejího narušení.
  6. Při zvážení podílu škrobu v sušině KD a kontrole acidózy je ve většině případů možné zvýšit podíl vlastního obilí.