AdiSil Lac

Mikrobiální vodorozpustný silážní přípravek pro konzervaci kukuřičných siláží.

AdiSil LG - 100 Perfect

Mikrobiální vodorozpustný silážní přípravek pro konzervaci travních, jetelových a vojtěškových siláží.

AdiSil M - 100 Stabil

Mikrobiální vodorozpustný silážní přípravek pro konzervaci kukuřičných siláží.

AdiSil Plus

Je nový koncentrovaný silážní přípravek určený pro konzervaci bílkovinných a polobílkovinných siláží. Díky široké fermentační škále cukrů a vyšší koncentraci účinných složek výrazně zlepšuje fermentační proces a nutriční hodnotu siláží.

AdiSil GAS

Je nový přípravek, který obsahuje unikátní kmen Lactobacillus plantarum, který účinně fermentuje a stabilizuje silážovanou hmotu tak, aby byl zachován co nejvyšší obsah energie pro následný rozvoj a produkci metanogenních bakterií.

LALSIL® DRY

Mikrobiální vodorozpustný silážní přípravek s enzymatickou složkou pro konzervaci obtížně silážovatelných pícnin při vyšších sušinách.

LALSIL® PS

Mikrobiální vodorozpustný silážní přípravek s enzymatickou složkou pro silážování obtížně silážovatelných pícnin (vojtěška a jetel).