Sortiment pro bioplynové stanice

V České republice je v současné době v provozu asi 500 bioplynových stanic. Podíl bioplynu na výrobě elektrické energie je nyní 2,6 % a bude dále narůstat. Současný provoz bioplynových stanic je založen (kromě využívání odpadů z živočišné výroby) především na zpracování zemědělské fytomasy. Produkce rostlin pro BPS je však limitována využitím zemědělské půdy pro potraviny a ochranou půdy proti erozi. Je tedy třeba jednak zvýšit výkonnost stávajících BPS a také zlepšit využití substrátů, čímž dojde i ke zvýšení výtěžnosti bioplynu.

K vývoji a vzniku našich tří produktů vedly tyto důvody:

  • Ušetřit siláž kukuřice – resp. dokázat při nezměněné tvorbě bioplynu využívat horší (vláknitější) materiály a tím ušetřit kukuřici a část nahradit senáží např. TTP.
  • Podpořit rovnoměrným způsobem všechny fáze fermentace a mikroorganismy, které se jí účastní. Docílit větší homogenity substrátu ve fermentoru.
  • Vyvarovat se použití niklu, který je do produktů určených pro bioplynové stanice běžně přidáván. Z důvodu zdravotních a ekologických rizik naše přípravky nikl neobsahují.

MICRO GAS RAPID START

Používá se pro uvádění bioplynové stanice do provozu a nastartování ideálních podmínek fermentačního procesu. Optimální kombinace mikro a makroprvků ve vysoce využitelné formě podporuje rozvoj všech kmenů potřebných mikroorganismů.

MICRO GAS TRANSIT

Kromě mikroprvků a makroprvků obsahuje částečně enzymatickou složku. Používá se pro přechod z MICRO GAS RAPID START na PERFECT. V některých BPS může fungovat po celou dobu, zejména při použití substrátů bohatých na rozpustnou vlákninu a sacharidy.

MICRO GAS PERFECT

Výrobek obsahuje plnou dávku enzymů, spolu s mikroprvky a makroprvky. Používá se pro běžný provoz bioplynových na podporu rozložitelnosti substrátů a zpřístupnění složek při dosažení lepší homogenity ve fermentoru.

Balení:

25 kg papírový pytel s PE vložkou. Použití jednotlivých produktů konzultujte s našimi odbornými poradci.