Dr. FIDES Imuno Fe

Prestarter určený pro selata od 3.–5. dne věku jako příkrm na porodně s cílem získání a upevnění časného návyku na příjem pevného krmiva, je mimořádně vhodný k použití pro vrhy u prasnic s nižší mléčností nebo prasnic s vysoce početnými vrhy. Prestarter neobsahuje vysoké hladiny ZnO, v prestarteru je vyšší obsah organického železa.

Krmivo je dodáváno dle přání chovatele ve formě sypké nebo ve formě drcených granulí, balené po 25 kg nebo volně ložené.

Zařazení krmných směsí je vhodné konzultovat s našimi odbornými poradci.