Dr. FIDES Standard

Prestarter medikovaný ZnO, popřípadě dalším léčivem, předepsaným veterinárním lékařem, sestaven s cílem řešení zdravotní problematiky chovu v poodstavovém období. Doporučujeme zkrmovat po odstavu, maximálně však 14 dní. Dodáván je pouze na základě veterinárního předpisu pro výrobu medikovaného krmiva. Je levnější variantou v programu Dr. FIDES.

Krmivo je dodáváno dle přání chovatele ve formě sypké nebo ve formě drcených granulí, balené po 25 kg nebo volně ložené.

Zařazení krmných směsí je vhodné konzultovat s našimi odbornými poradci.