Dr. FIDES Dietní

Prestarter medikovaný ZnO, popřípadě dalším léčivem, předepsaným veterinárním lékařem, sestaven s cílem řešení zdravotní problematiky chovu v poodstavovém období. Doporučujeme zkrmovat po odstavu, maximálně však 14 dní. Dodáván je pouze na základě veterinárního předpisu pro výrobu medikovaného krmiva.

Krmivo je dodáváno dle přání chovatele ve formě sypké nebo ve formě drcených granulí, balené po 25 kg nebo volně ložené.

Zařazení krmných směsí je vhodné konzultovat s našimi odbornými poradci.