Sortiment pro prasata je koncipován pro pokrytí požadavků všech typů odběratelů. Jednotlivé řady výrobků jsou promyšleny a sestaveny tak, aby uspokojily soukromé farmáře, zemědělské podniky s vlastními míchárnami krmných směsí, specializované podniky s tekutým i suchým systémem krmení i samostatné výrobny krmných směsí, které používají koncentrované premixy doplňkových látek, eventuálně požadující premixy na míru.

Minerálně vitaminové směsi následujících skupin:

  • pro selata: výrobky řady START  
  • pro chovné kategorie: výrobky řady AMISUR
  • pro výkrm prasat: výrobky řady TARAMIN, UNIVERSAL 
  • pro ekologické chovy: UNIVERSAL SAS
  • farmářský program směsí s 5% dávkováním: řada Petamin® A1, CDP, KPK, KPB, ČOS a jejich varianty...

Premixy pro prasata:

  • řada premixů s aminokyselinami - PRESUS s dávkováním 0,3 - 0,5 %
  • premixy s 0,3% a 0,2% dávkováním bez aminokyselin
  • premixy kalkulované na základě požadavků zákazníků

Prestartéry pro selata

Prestartery tvoří řadu směsí plynule na sebe navazujících, podporujících zdravý odchov selat. Dr. FIDES Imuno Fe doporučujeme začít krmit již od 2. dne věku selete. Tuto směs je možno krmit do odstavu. V období odstavu lze zkrmovat Dr. FIDES Imuno – Dr. FIDES Dietní nebo Dr. FIDES Standard. Volba určitého krmiva záleží na konkrétní situaci v chovu. Následně lze přejít ke zkrmování směsi Dr. FIDES II, kterou lze krmit až do přechodu na směs A1.


Dr. FIDES Imuno Fe

Prestarter určený pro selata od 3.–5. dne věku jako příkrm na porodně s cílem získání a upevnění časného návyku na příjem pevného krmiva, je mimořádně vhodný k použití pro vrhy u prasnic s nižší mléčností nebo prasnic s vysoce početnými vrhy. Prestarter neobsahuje vysoké hladiny ZnO, v prestarteru je vyšší obsah organického železa.

Dr. FIDES Dietní

Prestarter medikovaný ZnO, popřípadě dalším léčivem, předepsaným veterinárním lékařem, sestaven s cílem řešení zdravotní problematiky chovu v poodstavovém období. Doporučujeme zkrmovat po odstavu, maximálně však 14 dní. Dodáván je pouze na základě veterinárního předpisu pro výrobu medikovaného krmiva.

Dr. FIDES Standard

Prestarter medikovaný ZnO, popřípadě dalším léčivem, předepsaným veterinárním lékařem, sestaven s cílem řešení zdravotní problematiky chovu v poodstavovém období. Doporučujeme zkrmovat po odstavu, maximálně však 14 dní. Dodáván je pouze na základě veterinárního předpisu pro výrobu medikovaného krmiva. Je levnější variantou v programu Dr. FIDES.

Dr. FIDES II

Krmná směs navazující na prestartery Dr. FIDES, kterou je vhodné zkrmovat až do přechodu na krmnou směs A1. Dr. FIDES II obsahuje více než 60% tepelně upravených surovin.

Porfid A

Doplňkové mléčné krmivo, které slouží pro doplnění mléčné složky do směsí pro selata. Díky vysokému podílu mléčných krmiv působí i jako přirozené zchutňovadlo a podporuje příjem směsí. Doporučené dávkování je 10 % do kompletních krmných směsí. Porfid A je možno přidávat i přímo v chovech do krmné směsi pro selata pro zlepšení příjmu krmiva,popř. používat jako nápoj v ředění 1:8-9.

Dr. FIDES Shake

Tato mléčná krmná směs je pro selata, která je pomůckou při odchovu selat mnohočetných vrhů (nedostatečný počet plně funkčních struků), ztrátě prasnice úhynem, nízké mléčnosti prasnic (MMA, poporodní komplikace, nechutenství) a nevyrovnaných selatech po odstavu.