PETAGAL®, GALIMIX®, BROMIX®

PETAGAL® – farmářský program, program pro ekologické chovy

GALIMIX® – premixy pro odchov drůbeže a nosnice

BROMIX® – výkrm drůbeže