Sortiment pro drůbež je koncipován pro pokrytí požadavků všech typů odběratelů. Jednotlivé řady výrobků jsou promyšleny a sestaveny tak, aby uspokojily soukromé farmáře, zemědělské podniky s vlastními míchárnami krmných směsí a samostatné výrobny krmných směsí, které používají koncentrované premixy doplňkových látek, eventuálně požadující premixy na míru.

Jednotlivé receptury jsou sestaveny na základě posledních požadavků jednotlivých plemenářských firem s důrazem na nejnovější poznatky ve výživě drůbeže. Jednotlivé receptury základních variant je možno po konzultaci s odborným pracovníkem na přání doplnit o požadovanou doplňkovou látku, popř. vytvořit speciální výrobek dle přání zákazníka.

 

PETAGAL®, GALIMIX®, BROMIX®

PETAGAL® – farmářský program, program pro ekologické chovy

GALIMIX® – premixy pro odchov drůbeže a nosnice

BROMIX® – výkrm drůbeže