Universal SAS, Universal SAS MYCO

Minerální krmiva, určená pro doplnění minerálních látek a vitaminů do kompletních krmných směsí pro prasata.

Dávkování do 3 % do KKS. Varianta MYCO obsahuje vyvazovač mykotoxinů.