Seminář výživa prasat Čejkovice

Ve dnech 6. - 7.3.2012 jsme uspořádali v Čejkovicíc 7. ročník již tradičního semináře výživy a chovu prasat. Odborný program byl tentokrát věnován chovným prasničkám a obnově základního stáda. V průběhu semináře zá domácí hovořil Ing. Háp o potřebách živin pro odchov a vývin chovných prasniček a pan Jedlíčka, který vystoupil s přednáškou týkající se odchovu prasniček v podnicích s uzavřeným obratem stáda. Z hostů jsme tentokrát přivítali MVDr. Czanderlovou, která nás seznámila se zdravotním programem a principy biosekurity v odchovu prasniček a pana Jenečka, který se s námi podělil o praktické zkušensti s výběrem prasniček pro obnovu základního stáda.