Zemědělský den Mžany 2012

Dne 10.5.2012 se konala přehlídka krav českého strakatého skotu pod názvem "Zemědělský den", kterou uspořádala Zemědělská a.s. Mžany ve spolupráci s místní skupinou Hradecký venkov, plemenářskou firmou Chovservis a.s. a Sdružením východočeských chovatelů hospodářských zvířat. Přehlídky se zúčastnilo 28 krav (13 prvotelek, 15 plemenic na druhé a vyšší laktaci) devíti zemědělských podniku z okresu Ústí nad Orlicí. Hodnocením krav byl pověřen hlavní zootechnik a.s. Agronea Polička Ing. Roman Kysilko, který se své funkce zhostil a populárním způsobem vysvětlil své výroky.