Seminář Skalský dvůr 2012

Odchov telat byl název a hlavní téma semináře pořádaného společností FIDES AGRO, spol. s.r.o., který proběhl 15. května v hotelu Skalský Dvůr.

Po přivítání a úvodním slovu ředitele společnosti MVDr. Ivo Paulíka vystoupil před plně obsazený sál prezident Agrární komory České republiky Ing. Jan Veleba s aktuálními informacemi ze sektoru chovu skotu. Následující přednáška specialisty z Penn State University prof. Roberta Van Sauna se detailně zabývala efektivním odchovem telat a jeho úskalími. V příspěvku byl kladen důraz na systematickou prevenci a efektní léčbu. V této souvislosti doporučil standardizované postupy pro vyhodnocení závažnosti onemocnění. MVDr. Jiří Kutal se ve svém příspěvku věnoval kokcidióze telat, která se stále více stává problémem mnoha českých chovů. Po základním seznámení s původci onemocnění byl představen koncept prevece, který v sobě zahrnuje Starfid CCC. Specifické složení startéru a použití speciálních aditiv umožňuje účinně redukovat výskyt kokcidiózy u telat.

Bronchopneumonie telat byl název přednášky MVDr. Jiřího Davídka. Vysoké ekonomické ztráty řadí toto onemocnění mezi největší výzvy každého chovatele. MVDr. Davídek kladl důraz na dostatečné podání kvalitního mleziva a následnou péči v individuálních boudách.

Seminář byl ukončen vystoupením MVDr. Ivo Paulíka, který předchozí příspěvky převedl do praxe. Na názorných animacích vysvětlil zákonitosti fyziologie telete, jeho potřeb a detailně popsal praktickým použitím osvědčené způsoby chovu telat.