TECHAGRO 2016 – poděkování účastníkům

techagro2016

Termín konání akce: 3. – 7. 4. 2016

Místo konání: Brno – Výstaviště

Naše společnost by touto cestou chtěla poděkovat všem účastníkům veletrhu TECHAGRO 2016, kteří nás navštívili v našem stánku v pavilonu G2.
Celkem se letos druhé největší zemědělské výstavy v Evropě během jejího pětidenního trvání zúčastnilo 112 000 návštěvníků při počtu vystavovatelů blížícímu se téměř 800.

 

TECHAGRO 3.-7.4. 2016

Srdečně Vás zveme na Mezinárodní veletrh zemědělské techniky - TECHAGRO, který se koná ve dnech 3.-7.4. 2016 na Brněnském výstavišti.

Zveme Vás k návštěvě našeho stánku v pavilonu G2, st.č. 047.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Země Živitelka 2015

Termín konání akce: 27. 8. – 1. 9. 2015

Místo konání: Výstaviště České Budějovice

42. ročníku výstavy se účastnilo téměř 600 vystavovatelů a každoročně ji navštíví kolem 100 000 návštěvníků. V sobotu 29. 8. se konaly Národní dožínky. V průběhu výstavy si návštěvníci mohli prohlédnout hospodářská zvířata, která byla prezentována i na předvadišti. Stánek FIDES AGRO jste mohli tak jako loni navštívit v pavilonu T2.

Návštěva prof. Roberta Van Sauna v Šardicích – 14. 5. 2015

Dne 14. 5. 2015 jsme již tradičně uvítali návštěvu prof. Van Sauna. Tentokrát našim výživovým poradcům přednášel na tato témata - acidóza a SARA, management zdraví bachoru, monitoring stability krmného programu. Poté se pan profesor přesunul do Rumunska, kde přednášel našim zákazníkům.

Nové webové stránky

novy webVážení přátelé,
dnem 16. 6. 2014 jsme pro Vás připravili a spustili nové www stránky www.fidesagro.cz, jako další z kroků modernizace vizuální podoby prezentace společnosti Fides Agro, spol. s r.o. Doufáme, že se nám podařilo vytvořit pro Vás příjemné a přehledné stránky, na kterých najdete všechny potřebné informace o naší společnosti a našich produktech a budeme Vám vděčni za Vaše připomínky a názory. Těšíme se na Vaše návštěvy.

Seminář Skalský dvůr 2012

Odchov telat byl název a hlavní téma semináře pořádaného společností FIDES AGRO, spol. s.r.o., který proběhl 15. května v hotelu Skalský Dvůr.

Po přivítání a úvodním slovu ředitele společnosti MVDr. Ivo Paulíka vystoupil před plně obsazený sál prezident Agrární komory České republiky Ing. Jan Veleba s aktuálními informacemi ze sektoru chovu skotu. Následující přednáška specialisty z Penn State University prof. Roberta Van Sauna se detailně zabývala efektivním odchovem telat a jeho úskalími. V příspěvku byl kladen důraz na systematickou prevenci a efektní léčbu. V této souvislosti doporučil standardizované postupy pro vyhodnocení závažnosti onemocnění. MVDr. Jiří Kutal se ve svém příspěvku věnoval kokcidióze telat, která se stále více stává problémem mnoha českých chovů. Po základním seznámení s původci onemocnění byl představen koncept prevece, který v sobě zahrnuje Starfid CCC. Specifické složení startéru a použití speciálních aditiv umožňuje účinně redukovat výskyt kokcidiózy u telat.

Bronchopneumonie telat byl název přednášky MVDr. Jiřího Davídka. Vysoké ekonomické ztráty řadí toto onemocnění mezi největší výzvy každého chovatele. MVDr. Davídek kladl důraz na dostatečné podání kvalitního mleziva a následnou péči v individuálních boudách.

Seminář byl ukončen vystoupením MVDr. Ivo Paulíka, který předchozí příspěvky převedl do praxe. Na názorných animacích vysvětlil zákonitosti fyziologie telete, jeho potřeb a detailně popsal praktickým použitím osvědčené způsoby chovu telat.

Zemědělský den Mžany 2012

Dne 10.5.2012 se konala přehlídka krav českého strakatého skotu pod názvem "Zemědělský den", kterou uspořádala Zemědělská a.s. Mžany ve spolupráci s místní skupinou Hradecký venkov, plemenářskou firmou Chovservis a.s. a Sdružením východočeských chovatelů hospodářských zvířat. Přehlídky se zúčastnilo 28 krav (13 prvotelek, 15 plemenic na druhé a vyšší laktaci) devíti zemědělských podniku z okresu Ústí nad Orlicí. Hodnocením krav byl pověřen hlavní zootechnik a.s. Agronea Polička Ing. Roman Kysilko, který se své funkce zhostil a populárním způsobem vysvětlil své výroky.

Přehlídka červenostrakatého skotu Nekoř

Třetí ročník soutěžní přehlídky červenostrakatého skotu z podhůří Orlických hor se leto konal 6. června v rámci chovatelského dne na farmě Šedivec. Zemědělský podnik KLAS Nekoř připravil výborné podmínky pro setkání chovatelů, které si získává stále větší oblibu. Do soutěže o Orlický pohár se letos přihlásilo sedm zemědělských podniků z okresů Ústí nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou, představujících skutešně reprezentativní kolekce krav.

Rozhodčí pan Šitler ze ZAS Mžany fundovaně ohodnotil předváděné skupiny, výsledky uvádíme v tabulkách. K celkové pohodě přispělo i ideální počasí, takže se už teď těšíme na další ročník, který bude v Podorlickém ZD Ohnišov.

 

Prvotelky ušní číslo otec chovatel
1.místo 232943 953 UF-094 KLAS Nekoř
2.místo 226505 953 MKM-263 Zemědělská a.s. Bystřec
3.místo 226759 953 BCH-090 Líšnická a.s.

   

Starší krávy ušní číslo otec chovatel
1.místo 210229 953 SAL-073 VIKA Kameničná
2.místo 194176 953 HG-192 Podorlické ZD Ohnišoš
3.místo 213133 953 Bch-081 KLAS Nekoř

 

kategorie ušní číslo otec chovatel
Nejlepší vemeno 232943 953 UF-094 KLAS Nekoř
Cena za celož. užitkovost 128326 507 MOR-045 ZDV Štědrá Tutleky
Šampionka  C-krávy 232943 953 UF-094 KLAS Nekoř

Techagro 2012

Měli jste možnost nás vidět v Brně na mezinárodním veletrhu TECHAGRO od 31.3.2012 do 3.4.2012

(pavilon G2, stánek 29)