Nové webové stránky

novy webVážení přátelé,
dnem 16. 6. 2014 jsme pro Vás připravili a spustili nové www stránky www.fidesagro.cz, jako další z kroků modernizace vizuální podoby prezentace společnosti Fides Agro, spol. s r.o. Doufáme, že se nám podařilo vytvořit pro Vás příjemné a přehledné stránky, na kterých najdete všechny potřebné informace o naší společnosti a našich produktech a budeme Vám vděčni za Vaše připomínky a názory. Těšíme se na Vaše návštěvy.

Seminář Skalský dvůr 2012

Odchov telat byl název a hlavní téma semináře pořádaného společností FIDES AGRO, spol. s.r.o., který proběhl 15. května v hotelu Skalský Dvůr.

Po přivítání a úvodním slovu ředitele společnosti MVDr. Ivo Paulíka vystoupil před plně obsazený sál prezident Agrární komory České republiky Ing. Jan Veleba s aktuálními informacemi ze sektoru chovu skotu. Následující přednáška specialisty z Penn State University prof. Roberta Van Sauna se detailně zabývala efektivním odchovem telat a jeho úskalími. V příspěvku byl kladen důraz na systematickou prevenci a efektní léčbu. V této souvislosti doporučil standardizované postupy pro vyhodnocení závažnosti onemocnění. MVDr. Jiří Kutal se ve svém příspěvku věnoval kokcidióze telat, která se stále více stává problémem mnoha českých chovů. Po základním seznámení s původci onemocnění byl představen koncept prevece, který v sobě zahrnuje Starfid CCC. Specifické složení startéru a použití speciálních aditiv umožňuje účinně redukovat výskyt kokcidiózy u telat.

Bronchopneumonie telat byl název přednášky MVDr. Jiřího Davídka. Vysoké ekonomické ztráty řadí toto onemocnění mezi největší výzvy každého chovatele. MVDr. Davídek kladl důraz na dostatečné podání kvalitního mleziva a následnou péči v individuálních boudách.

Seminář byl ukončen vystoupením MVDr. Ivo Paulíka, který předchozí příspěvky převedl do praxe. Na názorných animacích vysvětlil zákonitosti fyziologie telete, jeho potřeb a detailně popsal praktickým použitím osvědčené způsoby chovu telat.

Zemědělský den Mžany 2012

Dne 10.5.2012 se konala přehlídka krav českého strakatého skotu pod názvem "Zemědělský den", kterou uspořádala Zemědělská a.s. Mžany ve spolupráci s místní skupinou Hradecký venkov, plemenářskou firmou Chovservis a.s. a Sdružením východočeských chovatelů hospodářských zvířat. Přehlídky se zúčastnilo 28 krav (13 prvotelek, 15 plemenic na druhé a vyšší laktaci) devíti zemědělských podniku z okresu Ústí nad Orlicí. Hodnocením krav byl pověřen hlavní zootechnik a.s. Agronea Polička Ing. Roman Kysilko, který se své funkce zhostil a populárním způsobem vysvětlil své výroky.

Přehlídka červenostrakatého skotu Nekoř

Třetí ročník soutěžní přehlídky červenostrakatého skotu z podhůří Orlických hor se leto konal 6. června v rámci chovatelského dne na farmě Šedivec. Zemědělský podnik KLAS Nekoř připravil výborné podmínky pro setkání chovatelů, které si získává stále větší oblibu. Do soutěže o Orlický pohár se letos přihlásilo sedm zemědělských podniků z okresů Ústí nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou, představujících skutešně reprezentativní kolekce krav.

Rozhodčí pan Šitler ze ZAS Mžany fundovaně ohodnotil předváděné skupiny, výsledky uvádíme v tabulkách. K celkové pohodě přispělo i ideální počasí, takže se už teď těšíme na další ročník, který bude v Podorlickém ZD Ohnišov.

 

Prvotelky ušní číslo otec chovatel
1.místo 232943 953 UF-094 KLAS Nekoř
2.místo 226505 953 MKM-263 Zemědělská a.s. Bystřec
3.místo 226759 953 BCH-090 Líšnická a.s.

   

Starší krávy ušní číslo otec chovatel
1.místo 210229 953 SAL-073 VIKA Kameničná
2.místo 194176 953 HG-192 Podorlické ZD Ohnišoš
3.místo 213133 953 Bch-081 KLAS Nekoř

 

kategorie ušní číslo otec chovatel
Nejlepší vemeno 232943 953 UF-094 KLAS Nekoř
Cena za celož. užitkovost 128326 507 MOR-045 ZDV Štědrá Tutleky
Šampionka  C-krávy 232943 953 UF-094 KLAS Nekoř

Techagro 2012

Měli jste možnost nás vidět v Brně na mezinárodním veletrhu TECHAGRO od 31.3.2012 do 3.4.2012

(pavilon G2, stánek 29)

Seminář výživa prasat Čejkovice

Ve dnech 6. - 7.3.2012 jsme uspořádali v Čejkovicíc 7. ročník již tradičního semináře výživy a chovu prasat. Odborný program byl tentokrát věnován chovným prasničkám a obnově základního stáda. V průběhu semináře zá domácí hovořil Ing. Háp o potřebách živin pro odchov a vývin chovných prasniček a pan Jedlíčka, který vystoupil s přednáškou týkající se odchovu prasniček v podnicích s uzavřeným obratem stáda. Z hostů jsme tentokrát přivítali MVDr. Czanderlovou, která nás seznámila se zdravotním programem a principy biosekurity v odchovu prasniček a pana Jenečka, který se s námi podělil o praktické zkušensti s výběrem prasniček pro obnovu základního stáda.

Chovatelský den v Roprachticích – 20. 5. 2015

Ve středu 20. května jsme se zúčastnili Chovatelského dne v Roprachticích. Pořadatelé akce byli: ZD Roprachtice, NATURAL, spol. s r.o., Liberecký kraj, RAR Libereckého kraje, Šlechtitelský chov Farma Příchovice, AGROCENTRUM JIZERAN a.s. Semily, Zemědělská Farma Jílové s.r.o., Agrochov Sobotka a.s., ZD HORAL Vysoké nad Jizerou a ZD Březina nad Jizerou, družstvo.

Akce byla přehlídkou červenostrakatého skotu – předvádění dojnic v kategoriích: prvotelky, dojnice na druhé laktaci a starší krávy. Po vyhodnocení došlo na ocenění nejlepších vodičů (studentů) miss sympatie a dojnice s nejhezčím vemenem. Součástí byla kulturní taneční vložka a ukázka masných plemen.

Oslava 20. narozenin FIDES AGRO

Dne 28. května 2015 jsme v přátelském kruhu oslavili 20. výročí založení naší společnosti. Akce se pořádala v areálu firmy v Šardicích za bohatého hudebního doprovodu. Všem zúčastněným tímto děkujeme za skvělý večer a těšíme se na další spolupráci!

Program akce:
14:00-15:30 – Prohlídka areálu
16:00 – Oficiální zahájení akce (MVDr. Ivo Paulík)
18:00 – Hudební vystoupení – Rolling Stones Revival (Brno)
20:00 – Hudební vystoupení – Iron Maiden Revival (Otrokovice)

 

20 narozeniny

Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky 2015

Termín konání akce: 25. – 28. 6. 2015

Místo konání: Brno – Výstaviště

Od čtvrtka 25. 6. 2015 nás mohli v našem stánku v pavilonu P spatřit návštěvníci Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské techniky v Brně. Tato akce se konala již počtvrté. V rámci NVHZZT proběhla také Národní výstava myslivosti, výstava chovatelských potřeb PROPET, Mezinárodní výstava psů INTERCANIS a Mezinárodní výstava koček INTERFELIS. Dle informací webu www.bvv.cz se zúčastnilo 318 vystavovatelů na ploše více než 36 000 m2. Podívat se přišlo přes 50 000 návštěvníků.